TMMOB KONYA MÜHENDİS, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILAR ODALARI İL KOORDİNASYON KURULU 6 TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

 TMMOB KONYA MÜHENDİS, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILAR ODALARI İL KOORDİNASYON KURULU 6 TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Toplantıda başlıca Barış Pınarı Harekâtı, yerel mühendis ve mimarların durumu, konyasavuma sanayi ve üniversitelerdeki eğitim durumu konuşuldu.Bizler Konya Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Odaları (İKK) olarak Devletimizin9 Ekim’de Başlatmış Olduğu ve halen devam eden “BARIŞ PINARI” harekâtındadevletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyor ve Kahraman Mehmetçiğimizemuvaffakiyetler diliyoruz. Konya Mühendis, Mimarlar ve Şehir Plancılar odaları olarak herzaman olduğu gibi ihtiyaç halinde her türlü teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kezdaha ifade ediyoruz.Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon,sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşmepolitikalarının dinamik gücüdür ve böyle olması gerekmektedir.Bilindiği üzere kentimiz hızlı bir “değişim ve dönüşüm” içerisindedir. Ancak değişimibelirleyen temel politikaların gerçekleşmesini ne yazık ki şehrin kültürünü, tarihini, sosyo-ekonomik yapısını çok iyi bilen ve kentin gerçek dinamikleri olan bizlerin yerine ilimizdışındaki Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları belirlemektedir. Başta yerel yönetimlerceyapılan Kentimizi ilgilendiren projelendirme ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde kentingerçek dinamikleri olan bizler yerine Kentimizi ve kentimizin gerçeklerini bilmeyen şehir dışıteknik elemanlara verilmektedir.Konya’mızda ülke çapında bilinirliği olan, donanımlı mimarlık, mühendislik ve şehirplancıları ofisleri bulunmasına rağmen ne yazık ki şehrimizdeki önemli bazı yapılardaözellikle kamusal yapılarda Konya’da ofisi bulunan mimar ve mühendislerin imzalarıbulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumda gözönüne alındığında, kentimizde birçok mühendis, mimar ve şehir plancısı işsiz kalmakta venitelikli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları’nın yetişmesinin önüne geçilmektedir. Bunedenle yerel yönetimlerce yapılacak teknik işleri mümkün olunduğunca Konya’lı Mühendis,Mimarlık ofisleri bulunan meslektaşlarımızın yapması hem şehrimizin kültürü ve gelişmesinehem de genç meslektaşlarımızın yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır.Bizler, “Kentin sakini değil, sahibi olalım” düsturuyla hareket ederek, kentimiziilgilendiren mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı işlerinde her türlü teknik desteğe hazırolduğumuzu ve bu işleri şehrimizde yapabilecek üst düzeyde Mühendis, Mimar ve ŞehirPlancılarının olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.Konya’da güçlü bir savunma sanayi ekosistemi kurmak için temeli atılan AselsanSilah Fabrikasının ilimizde kurulmasında emeği geçen herkese buradan tek tek teşekkürediyoruz. Temeli atılan ve çok yakında üretime geçecek bu fabrika şehrimiz için büyük birönem taşımaktadır. Şu anda sadece 1 etabı yapılsa da bölgemizdeki nitelikli iş gücünüarttırılması için en kısa zamanda diğer etapların yapım kararları da alınmalıdır. Yine Aselsan arazisi etrafındaki alanın karma endüstri bölge ilan edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.Bu endüstri bölgesi Konya’nın hem savunma sanayindeki üretim yeteneklerinin artması hemde nitelikli mühendislerin yetişmesi için son derece önemlidir. Bu endüstri bölgesini,Konya’daki tüm üretim ekosisteminin gelecek vizyonuna katkı sunacak bir gelişme olarakgörüyoruz. Bu nedenle Aselsan fabrika arazisi etrafındaki alanı Milli Emlak’tan alıp ÖzelEndüstri Bölgesine dönüştüren başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’na olmak üzereemeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.Yine ülkemizde son yıllarda Mühendislik ve Mimarlık eğitimi veren üniversite sayısıhızla arttığı görülmektedir. Bu artışla beraber farklı isimler altında benzer eğitimler verilenmezunların da Fakülte, Bölüm, Program, Disiplin, Ünvan karmaşası ve özellikle imzayetkileri konusunda ve kamuda istihdam için sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bunlardanen önemlisi farklı fakülte adları olması karşın, birçok disiplin aynı ünvanla diplomaverebilmektedir. İlimiz geneline bakıldığında ise hali hazırda üçü devlet ve ikisi özel olmaküzere toplamda beş üniversite bulunmaktadır. Yine hali hazırda üniversitelerimizde bulunanMühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin yeterli olduğu hatta bazı bölümlerinihtiyacın üzerinde sayısı olduğu görülmektedir. Ancak gerek merkezde gerekse ilçelerimizdealt yapı, donanım, atölye ve laboratuvar gibi eksiklikler ve de en önemlisi akademisyensayısının yetersiz olmasına rağmen halen alanlarımızda fakülteler ve bölümler açıldığıendişeyle görülmektedir. Bu durum belli ölçüde gelişmişliğini ve büyümeyi sağlayan hemülkemizin hem de Konya’mızın sosyo-ekonomik, kültürel ve teknolojik üstünlüğünü getireceknitelikli Mühendis, Mimar ve Şehir plancıların yetişmesine önüne geçmektedir. Bu nedenlebizler, başta şehrimizi yönetenler olmak üzere özellikle üniversite yöneticilerimizin budurumu dikkate alarak yapılandırmalarına yön vermelerini istiyoruz.“Her şey başta Ülkemiz ve Konya’mız içindir” dilekleriyle Saygılarımızla….Aziz Hakan ALTUNTMMOB İl Koordinasyon KuruluKonya Genel Sekreteri

Digiqole ad

0 Reviews

Write a Review

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir