Selçuk Öztürk Üretemezsek Tükeneriz..

 Selçuk Öztürk Üretemezsek Tükeneriz..

Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk: “Daha çok üretmeye mecburuz ama üretim yapımızı değiştirmeliyiz.”

Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Bilgi Akatırım Programına Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, misafir oldu. “Üretemezsek Tükeniriz” konulu programda konuşan Selçuk Öztürk, Türkiye’nin daha fazla üretmeye mecbur olduğuna dikkat çekerek, ekonominin üretim yapısını değiştirmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye’de toplam katma değerin yüzde 36’sını oluşturan imalat sanayi işletmelerinin yüzde 59’unun düşük teknoloji, yüzde 32’sinin orta-düşük teknolojiyle çalıştığını vurgluyan Öztürk, “İleri teknoloji ile çalışan işletmelerin tüm imalat sanayi işletmeleri içindeki ağırlığı ancak binde 3 seviyesindedir. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin, imalat sanayi cirosunun yüzde 2,8’ini oluşturduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin ileri teknolojiyle üretim yapacak imalat sanayi işletmelerine ihtiyacı vardır. Ülkemizde yüksek katma değerli, yüksek ve orta- yüksek teknoloji gruplarına yapılan yatırımların daha fazla desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. “ dedi. Türkiye sanayisinin daha iyi düzeye gelebilmesi için teknolojik bağımlılığının minimum seviyede olması gerektiğine dikkat çeken, Öztürk, düşük katma değerli ve emek-yoğun ürünler yerine ileri teknolojili ve sermaye-yoğun ürünler üreterek bu ürünleri gelişmekte olan ülkelere ihraç etmesi gerektiğini ifade etti.

Selçuk Öztürk, 2002 yılından bu yana sürekli olarak pozitif bir ivme yakalayan Türkiye ekonomisinin, yapısal reformların da etkisiyle “krizler ekonomisinden” bir güç ekonomisine dönüştüğünü belirterek, “Son olarak; Barış Pınarı Harekâtı’nda ABD’nin ve AB’nin ekonomimize yönelik tehditleriyle gördük ki ekonomimizi güçlü tutmak zorundayız. İşte böyle bir dönemde biz işadamlarına daha büyük bir görev düşmektedir. Çalışmazsak, üretmezsek tükeneceğimizi, kalemizin düşeceğini Konyalı müteşebbisimiz iyi bilir. İfade etmek isterim ki bugüne kadar işadamları olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirdik. Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen çalıştık, ürettik. Allah müteşebbislerimizden razı olsun. “ diye konuştu.

KÜRESEL KONJOKTÜRDE BELİRSİZLİKER ARTTI

Selçuk Öztürk, 2018 yılının ikinci yarısından bu yana görülen ekonomik yavaşlamanın, küresel konjonktürde artan ekonomik, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle devam ettiğini söyledi. Öztürk şu değerlendirmeyi yaptı: “Diğer taraftan ticaret savaşlarında artan gerilimin de etkisiyle Çin’deki yavaşlama, 2019 yılının ilk yarısında dünya büyümesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Söz konusu küresel gelişmeler neticesinde IMF, küresel ekonomik büyümede 2018’in ikinci yarısından itibaren gözlenen yavaşlamanın 2019 yılında da devam etmesini beklediğini ifade etmiştir. Türkiye ekonomisininyavaşlamasının ana kaynağı olarak küresel ekonomideki yavaşlamanın olduğunu da göstermektedir. 2019 yılı 2 çeyrek büyüme rakamlarına göre; bu çeyrekte yüzde 1,5 küçülme yaşadık ve bu da beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş oldu. Dipten bir dönüş söz konusu olsa da büyüme dinamiklerimiz hala çok zayıf. Henüz güçlü bir dönüş sinyali de hala söz konusu değil. Sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,7 oranı ile Türkiye genelinin üstünde daralması da önemlidir. Türkiye’nin sanayi üretiminde Haziran ayı itibari ile gerileme 11 ayına girmiştir. Son 5 aydır gerileme yavaşlamış görünmekle birlikte, sanayi üretimi anlamında ekonomimizin halen istenilen seviyeden uzak olduğu anlaşılmaktadır. İmalat sanayiinde yüzde 3,3 ve inşaatta yüzde 12,7’lik daralma, ekonomide risk unsurunu arttıran detaylar olarak göze çarpmaktadır. Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız sadece yüzde 2,7 oranın artmış, diğer taraftan Avrupa Birliği’ndeki daralma ile birlikte birlik üyelerine ihracatımız yüzde 0,4 oranında düşmüştür. Bu durum 2019’un ilkyarısında büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, ivedilikle buna uygun politikalar üretilmesi gereği ortaya çıkmıştır.”

MESLEKİ EĞİTİM, DIŞ TİCARET VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ AÇILIYOR

Konya Ticaret Odası olarak sanayisinin dünyayla nasıl rekabet edebileceği konusunda yıllardır proje geliştirdiklerini vurgulayan Selçuk Öztürk, birbirleriyle entegre olarak Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Model Fabrika olarak adlandırılan Dijital Dönüşüm Merkezinin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini açıkladı. Öztürk, şöyle konuştu: “Konya sanayisinin küreselleşen dünyada rekabet edebilmesini, işletmelerimizin daha yüksek kar oranlarına sahip olmalarını istiyorsak, yarıştığımız firmalardan daha verimli, daha nitelikli üretime yönelik çalışmak mecburiyetindeyiz. Yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm günümüz sanayisinin olmazsa olmazlarıdır. Açacağımız bu merkezlerde; firmalarımızın ihtiyacı olduğu nitelikli iş gücünü yetiştireceğiz, işletmelerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeleri için öncülük edeceğiz, onları verimliliğe yönlendireceğiz. Dünya ile rekabette avantaj yakalayan Konyalı firmaların; pazarlarını genişletmelerine, yurt dışından müşterilerini bulmalarına da yardımcı olacağız. Böylelikle bölgesel kalkınma için çok önemli bir avantaj yakalamış olacağız. Sizlerin de bu merkezlerimizden en iyi şekilde faydalanmanızı tavsiye ediyorum.”

Digiqole ad

0 Reviews

Write a Review

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir