KTÜN’de 3 Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

 KTÜN’de 3 Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Bölge ve ülke için stratejik öneme sahip araştırma ve uygulama merkezlerini hayata geçirerek toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek, bu doğrultuda çözümler üretmek amacıyla çalışmalarına yön veren Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), stratejik öneme sahip 3 uygulama ve araştırma merkezini hayata geçirdi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi, Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup, söz konusu teklif kabul edilerek 3 yeni merkezin kurulmasına karar verildi.

Böylelikle obruk oluşumu, nedeni, çözüm önerisi ile yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmaların sürdürülmesi, eğitim verilmesi, problemlere çözüm yolu aranması, danışmanlık hizmetinin sunulması, bilimsel ve teknik toplantıların gerçekleştirilmesi amaçlayan Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi, savunma sanayi teknolojileri konusunda ulusal hedeflere ulaşılması ve bu hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığın en aza indirgenmesi, savunma sanayi teknolojileri konularında araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yaparak savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunulması, deneyimli araştırmacı çalışmalarının desteklenmesi ve yeni araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlayan Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile enerji teknolojileri ile ilgili akademik çalışmaların yapılması, projelerin geliştirilmesi, kurs ve seminerlerin düzenlenmesi, yürütülecek program ve uygulamalar aracılığıyla üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürütülen uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi, enerji teknolojileri ile ilgili disiplinler arası çalışmalar organize edilerek, bu çalışmaların yürütülmesine yönelik kullanılacak laboratuvarların oluşturulması, altyapı ve verilerin sağlanması amaçlanan Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi resmi olarak kurulmuş oldu.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, yaptığı açıklamada, Konya Teknik Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana yeni atılım, fırsat ve başarılarla gelişime öncülük edecek güçte olduğunu ifade etti. Üniversitenin, hem tarım hem de önemli sanayi merkezi olan Konya’da, Ar-Ge ve inovasyonda yeni bir soluk olduğunu belirten Prof. Dr. Özçelik, günümüzde bilim, teknoloji ve öğretim alanında üniversitelere önemli roller düştüğünü söyledi. Bu bağlamda üniversitenin bulunduğu bölgeye karşı olan sorumluluklarının gereği olarak bölge ve ülke için stratejik öneme sahip araştırma ve uygulama merkezlerini hayata geçirdiklerini aktaran Özçelik, “Üniversitemiz, özellikle alanında uzman akademik kadrosu, nitelikli lisans ve lisansüstü mezunlarıyla ülkemizin kalkınmasını destekleyecek alt yapıya sahiptir. Bilindiği gibi üniversiteler, bulundukları kentle bütünleşir, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda artı değerler katar, çözüm üretir ve kentle ortaklaşa bir yaşam kültürü oluştururlar. Bu bağlamda araştırma ve uygulama merkezlerinin en başında ise Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gelmektedir.

Tüm hazırlıkların tamamlanarak en kısa sürede eğitimlere başlayacak olan KTÜNSEM’de öğretim elemanlarımızın akademik bilgi birikimlerini, kariyerlerini geliştirmek isteyen herkesin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizde resmi olarak kuruldu. Ayrıca ASELSAN, TAI ve STM şirketleriyle yaptığımız ikili iş birliği protokollerinden sonra Savunma Sanayii Başkanlığımızla SAYP anlaşmasını imzaladık. Bilindiği üzere SAYP savunma sanayiine yönelik araştırmacı yetiştirme programıdır. Bu protokol vasıtasıyla savunma sanayiine yönelik lisansüstü tezler yaptırma imkanına kavuşmuş ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunacağımızı ümit etmekteyiz. İmzaladığımız bu anlaşmanın Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine de önemli derecede katkı sunacağına inanıyoruz. Kurmuş olduğumuz 3 yeni merkezimizle ilgili de tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. En kısa sürede aktif şekilde çalışmalarına başlayacak olacak merkezlerimizde inanıyorum ki ülkemiz için stratejik öneme sahip konularında akademik çalışmalar yapılacak, projeler geliştirilecek ve tüm bu gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” diye konuştu.

Digiqole ad

0 Reviews

Write a Review

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir